Sản Phẩm Bán Chạy Nhất 2020

Showing 1–20 of 26 results

 • Máy Lọc Nước Karofi Slim S-S038

  3,690,000 -32%

  Đã bán: 9912

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tiêu chuẩn ERO80 – 8 cấp lọc

  3,990,000 -37%

  Đã bán: 9856

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi N-E239

  4,190,000 -26%

  Đã bán: 8790

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước AO Smith G1

  7,590,000 -12%

  Đã bán: 7850

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Optimus Plus O-P1310 ( New-2020 )

  5,490,000 -36%

  Đã bán: 7623

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 10 cấp lọc 2 vòi (Nóng – RO – Lạnh)

  6,400,000 -38%

  Đã bán: 7456

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi Cơ Bản 8 Lõi Lọc Ero80 KV

  3,690,000 -33%

  Đã bán: 6780

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103KV

  3,250,000 -41%

  Đã bán: 6780

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108 vỏ VTU

  4,350,000 -36%

  Đã bán: 6740

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi Thông Minh 8 Lõi KV K8I-1

  4,900,000 -29%

  Đã bán: 6578

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109 KV

  4,250,000 -23%

  Đã bán: 6541

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103 vỏ VTU

  4,050,000 -29%

  Đã bán: 5784

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109 vỏ VTU

  4,750,000 -37%

  Đã bán: 5645

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước AO Smith Z7

  10,990,000 -26%

  Đã bán: 5631

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108 KV

  3,900,000 -26%

  Đã bán: 5123

  Miễn phí lắp đặt
 • Karofi Thông Minh KT-K8i-1 vỏ IQ, 8 Cấp Lọc

  5,590,000 -29%

  Đã bán: 4531

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước A.O.Smith A1

  7,690,000 -17%

  Đã bán: 3657

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H128 (Nóng – Nguội)

  6,990,000 -27%

  Đã bán: 3579

  Miễn phí lắp đặt
 • Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG61A3 thiết kế đẹp nhỏ gọn

  4,850,000 -43%

  Đã bán: 3414

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước AO Smith M2

  6,590,000 -14%

  Đã bán: 3414

  Miễn phí lắp đặt