Máy Kangaroo RO Gia Đình

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103KV

  3,250,000 -41%

  Đã bán: 6780

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108 vỏ VTU

  4,350,000 -36%

  Đã bán: 6740

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109 KV

  4,250,000 -23%

  Đã bán: 6541

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 6 Lõi KG103 vỏ VTU

  4,050,000 -29%

  Đã bán: 5784

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi KG109 vỏ VTU

  4,750,000 -37%

  Đã bán: 5645

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 8 Lõi KG108 KV

  3,900,000 -26%

  Đã bán: 5123

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi Omega KG110A KV

  4,330,000 -29%

  Đã bán: 4320

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo thế hệ mới 9 cấp lọc KG08G4 VTU

  5,390,000 -51%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo thế hệ mới 9 cấp lọc KG09G4 VTU

  6,190,000 -30%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Kangaroo thế hệ mới 8 cấp lọc KG06G4 VTU

  5,490,000 -50%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 9 Lõi Omega KG110A vỏ VTU

  4,870,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi KG104 vỏ VTU

  4,240,000 -30%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Kangaroo 7 Lõi KG104 KV

  3,750,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt