Lõi lọc nước chính hãng

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Lõi lọc nước Karofi số 8 – Nano Silver

  450,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Karofi số 7 – Lõi lọc hồng ngoại Far Infrared

  350,000 -22%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Karofi số 9 – Lõi ORP Akaline

  500,000 -23%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Karofi số 6 – Lõi khoáng đá Mineral

  350,000 -22%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Karofi số 5 – Lõi T33

  250,000 -29%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Karofi số 4 – Màng RO

  600,000 -20%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Karofi số 3

  100,000 -33%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Karofi số 2

  100,000 -33%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Karofi số 1

  80,000 -20%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Thiết bị diệt khuẩn đèn UV

  850,000 -6%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc kangaroo số 9 – ORP

  700,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc kangaroo số 8

  700,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước kangaroo số 7 – Alkaline

  650,000 -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Kangaroo số 6

  500,000 -9%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 5 – Nano Silver

  400,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 4 – Màng RO

  600,000 -20%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước kangaroo số 3

  110,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước Kangaroo số 2

  110,000 -27%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc nước kangaroo số 1

  75,000 -32%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt